Riskettankurs varje vecka i Stockholm

Riskettan är en av de två obligatoriska utbildningar man måste gå för att ta B-körkort. På en trafikskola i centrala Stockholm finns det varje vecka minst en möjlighet att gå utbildningen.

En körkortsutbildning innehåller både praktiska och teoretiska moment och kanske är det de praktiska som uppskattas mest. För att kunna få sitt körkort behöver man ha klarat av ett teoretiskt kunskapsprov och gått igenom två obligatoriska riskutbildningar.

Riskettan i Stockholm är den första av de två obligatoriska delarna i riskutbildningen. Det är en teoretisk utbildning och för att det ska vara enkelt att gå utbildningen finns det tillfällen både för- och eftermiddagar minst en gång i veckan

Riskettan i Stockholm ger möjlighet till diskussioner och viktig kunskap

Utbildningen tar 180 minuter plus tid för raster, och man träffas i trafikskolans lokaler centralt i Stockholm. Det är en helt teoretisk utbildning som tar upp riskbeteenden i trafiken.

Några av de saker man tar upp är olika distraktionsfaktorer som exempelvis mobiltelefoner, stress och medpassagerare. Men det finns också andra risker man måste tänka på och känna till. Alkohol, droger, trötthet och sjukdom skapar allvarliga risker som man inte ska kombinera med bilkörning.

Attityder och beteenden som ilska, prestation och tävlingsinriktning kan också göra en förare till en risk för sig själv och andra. Därför behöver man insikt om det ansvar man har som förare.

Under utbildningen presenteras statistik över olycksbenägenhet hos olika grupper som kvinnor/män, yngre/äldre. Tillsammans med handledaren diskuterar man hur risker kan undvikas och vad som gör att de ökas.

2 Mar 2022