Relining fixar rören i Stockholm

Dåliga eller slitna avloppsrör kan ställa till mycket skada om de inte åtgärdas. Den relining som görs i Stockholm är ett bra sätt att hålla dem i gott skick.

Även om du spolar rent dina avloppsrör regelbundet kommer de förr eller senare att bli svagare och kanske riskera att gå sönder. Dåliga rör kan ge upphov till stora problem och de måste därför åtgärdas. Alla fastighetsägare vet att ett stambyte är dyrt och omfattande och därför inget att se fram emot.

Tack vare moderna material och metoder finns det numera andra lösningar än att byta ut alla rör. Den moderna lösningen kallas relining eller rörinfodring och innebär att man förbättrar och förstärker befintliga rör. Företag som arbetar med relining kan enkelt inspektera ett rörsystem och behandla rören så att de blir som nya.

Företag som arbetar med relining i Stockholm löser problemet

När du kontaktar ett företag som utför relining i Stockholm kommer de ut på plats och filmar inuti rören. Det går tydligt att se rörens skick och vad som behöver åtgärdas. Företaget lämnar en offert på arbetet och ni kommer överens om ett bra datum för utförandet.

Det första som behöver göras är att tvätta avloppsrören från insidan med hett vatten under högtryck. All smuts sköljs bort och därefter kan man trycka in det nya materialet på ytan. Infodringen bildar en slät yta och fyller i de sprickor som kan finnas. När reliningen är klar har du fräscha rör som är lika starka eller till och med starkare än vad de var när de var nya. Läs vidare om relining här: www.reliningstockholm.se

10 Nov 2022