Förbered dig inför din arbetsintervju

Man kan säga att ett jobbsökande är att jämföra med en hinderbana och där du måste ta dig förbi några instanser innan du kan hänga guldmedaljen kring din hals. Det första hindret är att hitta jobbet du ska söka. Det andra hindret är att få ditt CV att vara tillräckligt intressant för att du överhuvudtaget ska få en chans att bestiga hinder nummer tre: arbetsintervjun. Många tar ut segern i förskott här. Blir man kallad till en arbetsintervju så har man kommit väldigt långt – men man är även långt ifrån att nå det slutgiltiga målet: att få jobbet ifråga.

Arbetsintervjun hör väldigt mycket ihop med CV:t och man kan generellt säga att väldigt många gör det lätt för en arbetsgivare att sålla agnarna från vetet här. Detta då man, helt enkelt, inte lever upp till vad man skrivit om sig själv i sitt CV. Har man beskrivit sig själv som en öppen person, en frisk fläkt och en ren humorist och därefter sitter som en tyst mussla på intervjun – ja, då har man också kommit med viss falsk marknadsföring. Då är det kanske bättre att utelämna de karaktärsdrag man vet att man saknar – men istället trycka på andra positiva egenskaper. Kommer man så långt som till en intervju så är mycket vunnet; men det gäller även att ta sig vidare därifrån. Något som till mångt och mycket kräver förberedelse och vi tänkte här visa på hur du kan se till att ge dig så goda möjligheter som möjligt om du blir kallad till en intervju.

Kallad till arbetsintervju? Här är några enkla tips!

Våra tips kommer att utgå från det mer generella. Vi tar alltså inte hänsyn till din personlighet, dina meriter eller hur dina framtidsplaner ser ut. Dessa faktorer är det upp till dig själv att föra fram. Våra tips handlar om hur du ska agera kring förberedelse inför din stundande arbetsintervju och om det finns några fallgropar som du ska undvika att ramla ner i.

  • Läs på om företaget. Försök att se hur historiken ser ut, kolla om det finns några intressanta paralleller till ditt eget liv och försök att visa att du verkligen vet vad som väntar om du skulle få jobbet i fråga. Även rent personligt kan det vara bra att veta veta något om den som ska intervjua dig. Utan att bli för personlig och stalker-aktig. Men se till att kunna namn, se till att veta befattning samt vilken typ av erfarenhet den som ska intervjua dig har. Kan du leda in samtalsämnet på något gemensamt intresse – golf, träning, matlagning! – så är det bara av godo.
  • Klä dig rätt! Du vill kanske inte komma i kostym till ett en intervju för ett jobb i en verkstad och du vill inte komma i blåställ till en intervju på en bank. Klä dig korrekt inför det jobb du söker. Kolla upp innan hur de anställda klär sig – det finns ofta bilder på hemsidan. Viktigt är dock att du – oavsett jobbet i fråga – ser till att du är hel och ren samt att du tar din arbetsintervju på allvar.
  • Träna. Vilka frågor är klassiska vid en arbetsintervju? Ställ dessa till dig själv framför en spegel och se till att svara på frågorna medan du tittar på dig själv. Hitta en bra rytm och försök att se säker ut då du svarar. Det här minskar din nervositet.
  • De behöver dig! Många som går in på en arbetsintervju känner sig i ett stort underläge och man får lätt intrycket av att de snarare befinner sig på ett polisförhör. Vissa kandidater skulle förmodligen erkänna Palmemordet bara de fick komma därifrån. Vi menar att man ska försöka vända på det hela. Det är företaget som behöver anställa och du är uppenbarligen en av de mest intressanta. Se till att du visar det och försök att visa att du har fler erbjudande än deras (även om så inte är fallet). Var lite självsäker!
  • Ställ frågor. Det är inte någon frågesport du ska delta i och det är inte enbart du som ska svara på frågor. Ställ motfrågor och var lite aktiv själv. Det gör att du visar dig intresserad och genuint nyfiken på jobbet och företaget i fråga.