Ingen utbildning – inget jobb?

Det ställs allt högre krav på de sökande till olika jobb. Arbetsmarknaden har hårdnat och det är inte som förr då man kunde gå direkt från skolsalen till bygget och börja snickra. Den tiden är förbi; vi har inte längre de stora industrierna som sväljer arbetskraft. De tuffare kraven gäller primärt utbildningen. Gymnasial utbildning är idag ett krav – och i de flesta fall så krävs dessutom eftergymnasiala studier. Vi ska här direkt säga att det i många avseenden är väldigt bra att kravbilden höjts – ett mer välutbildat folk leder landet framåt och dessutom ska man även se till den mer personliga utvecklingen: att studera ger kunskap och kunskap i sin tur är både spännande att ta och nyttigt att ha.

Därmed inte sagt att alla måste plugga. Nej, vi har all förståelse för att skoltrötthet kan sätta in – vi vet att många inte har fallenhet för att sitta i skolbänken och vi är fullt medvetna om att en del vill komma igång med att jobba så fort studentmössan landat i asfalten. Vi vill bara öka medvetenheten om att det inte är så enkelt att få ett jobb om man saknar en utbildning.

Med detta sagt så ska vi även påpeka att det faktiskt går att få ett arbete – trots brist på utbildning. Det finns många branscher som skriker efter folk och där man kan göra en väldigt bra yrkesresa. Man ska nämligen veta att erfarenhet väger tungt också; allt handlar inte om betyg. Nej, får man in en fot i någon bransch så är det också väldigt troligt att man kan klättra inom denna och hela tiden lära sig nya saker genom exempelvis internutbildningar.

Och – det här är viktigt: det är alltid bättre att arbeta än att inte göra det. Det finns inga dåliga jobb, det finns inga jobb som är värda mindre och du ska inte vara för fin för att hugga in. Väljer du att ställa dig utanför på grund av att du inte vill genomföra ett typ av jobb som du tycker är pinsamt – ja, då kommer du nog förmodligen att få det ganska tufft i framtiden. Var beredd att hugga in, testa nya branscher och utveckla dig själv genom nya utmaningar – varje merit och referens du kan skriva in i ditt CV kommer att vara viktiga att visa upp längs din jobbresa.

Exempel på bra jobb utan utbildning

Vi ogillar egentligen att sortera in jobb i facken bra- och dåliga: enligt oss så finns det inga sådana skillnader. Det man däremot kan göra är att sortera in jobb efter hur framtidsutsikterna ser ut. Det vill säga – kan du som outbildad hoppa in i en bransch och se att en klättring uppför karriärstegen är möjlig att göra? Det tycker vi är ett bättre exempel på bra arbeten än att gå efter parametrar såsom - i synnerhet - lön. Visst, lönen är viktig – men viktigare, enligt oss, är att du kan se en framtid inom det yrke du valt och att du allteftersom kan få lite mer i plånboken.

Vi upplever att många unga, outbildade direkt tänker sig att tjäna grova pengar och att de av den anledningen väljer bort många möjligheter. Det är få förunnat att göra så, det måste vi verkligen poängtera. Man måste – i de allra flesta fall – börja någonstans också. Med detta sagt så tänkte vi peka på några yrken där man kan få jobb utan utbildning och där vi ser att det finns ett stort utvecklingspotential för den som söker.

  • Telefonförsäljare
  • Personlig assistent
  • Väktare (här väntas behovet öka ganska rejält)
  • Jobb inom kriminalvården
  • Parkeringsvakt
  • Hemtjänst
  • Äldrevård
  • Jobb inom hotell- och restaurang