Hur får man jobb

Utan jobb så klarar man sig inte. Det är den bistra verkligheten för de flesta av oss och det är få förunnat att kunna leva på exempelvis ärvda pengar eller en större lottovinst. Vi måste, helt enkelt och i sann lutheriansk anda, slita ihop till brödfödan. Och: det är heller inte något negativt. På jobbet skaffar vi oss nya vänner, vi lever i stort sett ut våra sociala liv i våra yrkesroller – tänk bara på hur mycket 40 timmar i veckan egentligen är – och vi får dessutom ut någonting av det då vi känner oss viktiga och bidragande; både till företaget och till vårt land. Arbete är inte av ondo.

Naturligtvis så gäller det att hitta rätt också. Att gå till ett arbete där man inte trivs kan vara direkt förödande för sin egen hälsa och det finns det konkreta bevis på i form av utbrändhet och längre sjukskrivningar. Där spelar dessvärre dagens mer uppskruvade samhällstempo en större roll än vad många skulle vilja erkänna – många av dagens yrken är mer stressande, de anställda får högre krav på sig och de är utbytbara på ett mer påtagligt sätt idag än vad som var fallet förr om åren. Något som bidrar till att många upplever obehag inför att gå till sina arbeten och där många till och med drar sig för att ens söka sig till olika yrken och jobb.

Det senare är något som vi ska titta lite närmare på här. Det är kanske nämligen inte så att många inte söker olika yrken – det handlar om att man inte får de jobb man söker. I synnerhet så gäller detta yngre, lågutbildade personer i storstäder. Stockholm är ett konkret exempel på där arbetslösheten bland yngre redan nu är problematiskt – men där man i framtiden kan räkna med att problemen i fråga blir monumentala.

Vi har – som land – helt enkelt inte råd att hålla en generation utanför arbetsmarknaden oc h vi tänkte därför gå igenom lite kring hur man ska tänka för att få ett jobb. Märk väl; vi säger inte att våra tips kommer att lösa arbetslösheten per se – men vi tror definitivt att de kan få folk att ta det första steget: att faktiskt söka ett jobb. Vi upplever nämligen att uppgivenheten kring jobb och hos yngre är någonting som man måste komma till bukt med. Jobben finns därute – det gäller bara att hitta dem.