Hur ska man tänka gällande yrke och framtid?

Vi lever till mångt och mycket i en oviss tid; detta sett till den enorma utveckling som skett – och hela tiden sker – rent teknologiskt. Kommer det överhuvudtaget att finnas jobb i den bemärkelse vi talar om idag eller kommer de flesta arbetsuppgifter att skötas av maskiner. Naturligtvis så kommer det att finnas jobb – den oro man känner idag är inte olika den som fanns vid industrialismens början.

Jobb finns alltid – men de förändras och det är lite dit vi vill komma. Det kan vara svårt för en ung person att bena ut vilka yrken som kommer att behövas och vilka som förmodligen kommer att försvinna eller minska i antal; detsamma gäller dig som vill skola om dig från en yrkeskunskap till en annan. Ska man lägga en ansenlig mängd av både tid och pengar på en utbildning – ja, då vill man också se en belöning i slutet av tunneln.

Hur ska man då tänka? Först och främst så måste man se till att man verkligen brinner för yrket man utbildar sig till. Menas här: utbildar du dig till svetsare och verkligen älskar det yrket – ja, då kommer du också att bli tillräckligt duktig så att du alltid får sysselsättning; oavsett hur yrkesbarometern för just svetsare ser ut. Detsamma gäller alla andra yrke och även det motsatta scenariot är värt att poängtera i sammanhanget.

Många väljer nämligen att slå sig in på en yrkesbana som man inte gillar, men där exempelvis pengar fungerar som en morot. Vi menar att den vägen är riskabel att vandra; det spelar ingen roll hur fin examen du har – saknar du kärleken till yrket så kommer detta, på ett eller annat sätt, att visa sig. Välj utbildning med ditt hjärta – inte med en tanke på att få så fet plånbok som möjligt.

Framtidens jobb – vilka yrken är heta?

Man kan dock snegla mot utbildningar där man vet att jobbet verkligen väntar i slutet. Att direkt efter avslutad utbildning lyckas få full sysselsättning är en lyx som inte ska underskattas. Ett bra sätt att ta reda på vilka yrken som erbjuder goda möjligheter till anställning är att se till vilka som har en stor mängd yrkesmänniskor som närmar sig pensionen.

Det finns några intressanta sådana runt om i Sverige. Yrken där åldern på de anställda ser ut lite som ett timglas. Övre toppen är väldigt stor då många äldre finns där; mitten är väldigt smal – många valde bort yrket då det redan fanns så många verksamma i branschen – och botten börjar fyllas på med nytt folk. Då toppen av timglaset går i pension så kommer ett extremt tomrum att skapas som en följd av den smala midjan (där en generation saknas...). En yrkesbransch vill att åldern på de anställda ska vara så rörliknande som möjligt, om vi nu ska fortsätta med denna förklarande geometri. Ett lika stort antal ska hela tiden stå beredd att fylla tomrummet efter de som går i pension. Vilka är då dessa yrken? Ja, några exempel är bland annat dessa:

  • Lärare
  • Förskollärare
  • Tandläkare
  • Läkare
  • Sjuksköterska
  • VVS-montörer
  • Civilingenjörer
  • Plåtslagare
  • Socialsekreterare
  • Socionom

Till alla dessa yrken ska vi även nämna att det finns yrken som inte har lika lång historia – och som därmed inte alls har någon generation som närmar sig pensionen. Det handlar om relativt nya yrken där man märkt att efterfrågan är stor och utvecklingen ser väldigt positiv ut. Dessa jobb ligger främst inom IT- och annan teknologi och här kan vi nämna exempelvis mjukvaru- och systemutvecklare, it-arkitekter och systemanalytiker.

Vad ska du inte satsa på då? Ja, prognoserna för vissa yrken ser lite dystrare ut och där har en viss mättnad börjat synas. Många av dessa ligger inom kultur, media och design. Även yrken som fotografer, vaktmästare, parkarbetare och informatörer dras med ett stort överskott. Vi ska även nämna en bransch dit många söker sig – men där få får jobb redan i dagsläget och där det på sikt ser ut att bli än färre arbetstillfällen: journalister. Det här hör ihop med att den klassiska journalistiken får en allt mindre roll och att tidningar – primärt – dras med en slags identitetskris som en följd av detta. Nedskärningar sker redan i dagsläget. Väljer du att utbilda dig till journalist då bör du vara medveten om att framtiden kan se aningen tuff ut.