Målare i Stockholm stöter sällan på sgrafitto

Det är nog sällan en målare i Stockholm skulle stöta på skrapningstekniken sgrafitto, men det är inte omöjligt. En målare skulle kunna dekorera dina väggar så.

Antag att din målare i Stockholm skulle använda tekniken sgraffito för att måla din vägg. Hur skulle det se ut? I så fall skulle målaren först måla din vägg med en slitstark och solid färg som grund. Därefter skulle väggen målas en gång till i en annan färg eller nyans.

Andra färglagret skulle då ha en annan karaktär så att det inte var lika solitt. Därefter skulle målaren skrapa loss färg från det andra lagret så att det första lagret skulle komma fram. Efter att ett önskvärt mönster eller motiv framträtt skulle förslagsvis ett tredje, transparent och skyddande laget appliceras.

Målare i Stockholm kan många målningstekniker

Även om sgrafitto förmodligen inte tillhör vardagen för en målare i Stockholm så är det inte ogörligt. Utöver det skulle en målare kunna erbjuda en lång rad målningstekniker om kunder så önskar och är redo att betala lite extra för den expertis och extra tid det kräver. Men en duktig och erfaren målare kan lösa det mesta du önskar få gjort.

Du behöver inte ha så komplicerade projekt i åtanke. Du kan anlita en målare för att göra vanliga saker som:

  • Måla interiör och exteriör.
  • Måla i trapphuset.
  • Måla dina fönster.
  • Tapetsera.

Flera målare har även tjänster som går parallellt med målning som slipning av golv och mer eller mindre komplicerade byggen.

15 May 2022