Gott om jobb för hantverkare

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser under de närmaste 5 åren, kommer vi att se en mycket stor efterfrågan på; anläggsningsarbetare och anläggningsmaskinförare, betongarbetare, murare och målare. Man komme även att behöva buss-spårvagns och lastbilsförare, elektriker,, kockar, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, slaktare, styckare, träarbetare och snickare, underskötare och VVS-montörer. 

Har man en högskoleutbildning kommer man att möta en stor efterfrågan om man utbildar sig till barnmorska, civilingenjör, förkollärare, läkare och tandläkare, lärare, mjukvaru- och systemutvecklare, psykologer, sjukskötare, socialsekreterare och it-arkitekter. Så funderar man på att utbilda sig till målare, byggarbetar eller VVS-montör, på någon av gymnasiets byggnadsteknisk utbildning lär man knappast sakna arbete.

Störst efterfrågan i storstäderna

Utbildar man sig hantverkare, är det just i storstäderna som har den största efterfrågan på detta. Det beror på att det är i storstäderna som det byggs mest, och har flest invånare och hushåll. Detta gör att efterfrågan är som störst just i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är där som man kommer att behöva målare och praktiska hantverkare som kommer och renoverar och bygger. Särskilt anser Arbetsförmedlingen att efterfrågan under närmaste året kommer att vara som störst.

Det är där som bristen på arbetskraft är som störst i landet. Och fortsätter bristen på arbetskraft att vara på nuvarande nivån kan det bromsa tillväxten. Sex av tio offentliga arbetsgivare säger att de har svårt att rekrytera ny personal:

– Stockholms län har ett stort utbud av jobb inom flera olika branscher. Många av länets invånare har ett arbete och arbetslösheten är lägre jämfört med övriga landet. Vår bedömning är att merparten av de nya jobben i Stockholm kommer att gå till utrikes födda. Bland de inrikes födda råder närmast full sysselsättning, säger Jacob Grönlund som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbeta som målare i Täby

Vill man bo eller arbeta i en av de rikaste kommunerna i Storstockholm, är Täby ett bra alternativ. Här finns många friliggande villor som behöver målas om och renoveras. Vill man arbeta som målare i Täby är utsikterna goda att ha heltidsarbete under många år framöver. Arbetar man antingen som anställd eller som egen företagare, kommer man sannolikt att få arbete. Arbeta som målare, innebär många kontakter med kunder. Har man då en personlighetstyp som är utåtriktad, är servicevänlig och har lätt för att prata med andra, kommer det inte att bli några problem. Är man den mer tystlåtna, men noggrann när man målar kommer det även att gå bra. Huvudsaken är att man lyssnar och tar vara på det som kunderna önskar. 

26 Sep 2019