Asyladvokat viktigare än någonsin i dagens Stockholm

Ingen kan ha missat den pågående debatten om flyktingar, kostnader, eventuella stängningar av gränser och annat som idag överskuggar allt annat i hela Europa. Det är fler än någonsin som flyr från krigets vansinne; ett vansinne som syns över hela världen och där – som alltid – den oskyldiga individen är den största förloraren, Att se sitt eget hemland duka under till en följd av bomber, eldskjutning och invasioner, att tvingas se vänner, släkt och bekanta blir dödade och att tvingas till ett sista val i form av att fly är något som idag drabbar fler än någonsin och där framförallt Syrien är det land som är mest drabbat.

Ingen vill fly från sitt eget land – men ibland så finns det ingen annan utväg; ett perspektiv som tyvärr spelar en andrafiol i dagens Europa och där man gärna sätter kronor och ören framför en individ och det mänskliga värdet som vi alla har, oavsett var vi kommer ifrån och vad som står skrivet i vårt pass.

Sverige har alltid varit ett land med en historia av solidaritet och där vi genom åren varit en öppen, varm famn för de som tvingast fly från krig, diktaturer, trakasserier och förföljelser och det ska vi även fortsatt att vara. Därför spelar en asyladvokat en större roll än någonsin och särskilt om man ser till de större städerna; Stockholm, Malmö och Göteborg där hjälpen från en asyladvokat behövs som allra mest.

En asyladvokat bevisar, för individers talan och hjälper dem till uppehållstillstånd i Sverige och detta är något som behövs nu då reglerna blivit tuffare och där även vi i Sverige gått i den europeiska fällan som ligger till höger politiskt.

En engagerad asyladvokat är nödvändig i Stockholm

Flyktingar som kommer till Stockholm måste kunna representeras av en skicklig advokatbyrå som kan hjälpa dem att bevisa sitt fall; som kan leda i bevis att det finns en risk att skicka tillbaka dem till sina hemländer. Kriterier som en asyladvokat kan arbeta efter för att hjälpa flyktingar i Stockholm att få ett uppehållstillstånd är följande punkter:

  • Risk för döden
  • Risk för tortyr eller annan förnedring
  • Risk att skadas i ett krig eller i mänsklig konflikt.

Vidare så kan en asyladvokat även väga in följande punkter som grund till varför en flykting ska få stanna i Stockholm och i Sverige:

  • Ras
  • Nationalitet
  • Religiös eller politisk åksådning som skiljer sig
  • Kön
  • Sexuell läggning
  • Tillhörighet till en viss samhällsgrupp

Kan en asyladvokat leda i bevis att klienten han representerar riskerar skador och straff för att han faller in under någon av ovan nämnda punkter så ska det finnas skäl till ett uppehållstillstånd. Som sagt; idag – mer än någonsin – behövs engagerade och duktiga asyladvokater i Sverige och i Stockholm.

29 Apr 2022