Allt färre utan jobb i Stockholm

Arbetslösheten sjunker i Stockholm, visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen. Andelen stockholmare utan jobb kröp under 6%-gränsen förra året och AF spår att arbetslösheten i Stockholm kommer att ligga på 5,7% under 2019. Detta beror enligt myndigheten delvis på en fortsatt högkonjunktur men också på en minskad andel nyanlända sedan reglerna för invandring skärptes för ett par år sedan. Men ser man på de två vanligaste grupperna av arbetslösa Stockholmare, utrikesfödda och personer utan gymnasial utbildning, så är det den senare gruppen som har störst arbetslöshet, och här hamnar även många infödda svenskar.

Detta pekar dels på vikten av utbildning för att få jobb i Stockholm, men också på att människor födda i Sverige till viss del har en större skepsis mot att ta ”vilket jobb som helst” och kanske anser sig stå över enklare jobb som lokalvårdare eller jobb inom omsorgen, trots att man alltså saknar utbildning eller kompetens för mer kvalificerade jobb.

Svårare få jobb som utlänning

Hos utrikesfödda finns en större vilja att ta enkla jobb, för att komma in i samhället och lära sig språket. Samtidigt är det fortfarande svårare för människor med utländska namn att få jobb i Stockholm, oavsett om man har en bra utbildning eller erfarenhet av yrket. Detta bidrar så klart också till att utrikesfödda är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken.

Samtidigt som arbetslösheten sjunker för Stockholm i helhet, så stiger den i vissa stadsdelar och skillnaderna mellan stadsdelarna är väldigt stora. Medan arbetslösheten i Rinkeby-Kista ligger över sju procent ligger den under 2 procent i stora delar av innerstan. Så Stockholm är en delad stad, där arbetslöshet och utanförskap är stora i vissa områden och nästan obefintliga i andra. Detta bidrar förstås till en ond cirkel, där människor känner hopplöshet inför situationen och inte orkar ta tag i sitt liv.

Utbildning ger jobb i Stockholm

Det finns dock möjligheter att skaffa jobb, för den som är villig att gå en utbildning. Inom flera branscher råder nämligen stor brist på kvalificerad arbetskraft. Läraryrket är ett exempel. Polis är ett annat yrke där det är svårt att rekrytera folk till utbildningen. Och inom omsorgen finns ofta möjlighet till vikariat, som kan leda till internutbildningar och så småningom en anställning.

Att man inte har lust att jobba med något hela livet betyder inte att man ska avstå från att ta ett jobb i stället för att vara arbetslös. Ett jobb finns kvar i CV:t och för varje jobb man gör skaffar man sig arbetslivserfarenhet och sociala erfarenheter, som gör att nästa jobb blir lättare att få. Därför kan man bekosta en utbildning med lättare jobb, och på så vis kämpa sig fram mot drömjobbet.

Genuint intresse gör det roligare att plugga

Det är dock viktigt att man utbildar sig till något som man verkligen är intresserad av att jobba med sedan. Finns ett intresse i grunden blir pluggandet ofantligt mycket lättare. Att gå en utbildning kräver fokus och en hel del arbete, och saknar man ett grundläggande intresse för ämnet så är det långt ifrån säkert att man orkar samla den kraft som behövs för att plugga, skriva uppsatser och klara tentorna.

Alla måste få samma möjlighet till arbete

Ska arbetslösheten kunna fortsätta sjunka är det viktigt att man satsar på att fånga upp människor i de utsatta förorterna. Det krävs även en attitydförändring hos arbetsgivarna att börja anställa fler utrikesfödda och infödda svenskar med namn som klingar på ett annat språk än svenska. Det skulle vara en utveckling som hela samhället skulle vinna mycket på.

8 Feb 2019